admin's Profile

12
Points

Questions
3

Answers
3

 • Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm. Hiện nay, Á Châu có khả năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp toàn bộ các tỉnh thành thuộc Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, và một số các tỉnh Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung với 04 chi nhánh trong cả nước. Anh/Chị vui lòng tham khảo website http://moitruongachau.com hoặc hotline 1900 54 54 50 để được tư vấn cụ thể. Trân trọng.

  • 92 Lượt xem
  • 1 Đã trả lời
  • 0 Bình chọn
 • Các văn bản liên quan đến quản lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

  Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

  • Quyết định số 1788/QĐ-TTg, ngày 01/10/2013, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;
  • Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008, của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  Văn bản của Bộ, ngành

  • Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;
  • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006 của Bộ Tài nguyên & Môi trường – Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2004/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ;
  • Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên & Môi trường – Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
  • 96 Lượt xem
  • 1 Đã trả lời
  • 0 Bình chọn
 • Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Á Châu. Bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin về loại chất thải bên mình (chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp xây dựng, rác sinh hoạt hoặc nguồn phát sinh cụ thể) và số lượng thông qua hotline 1900 54 54 50 hoặc khung tư vấn trực tuyến của chúng tôi. Á Châu sẽ có đủ thông tin tư vấn chính xác cho bạn và hỗ trợ bạn phương thức lưu trữ, hợp tác phù hợp.

  Quý khách có thể tham khảo báo giá chất thải và thông tin các dịch vụ khác tại website: http://moitruongachau.com/

  • 80 Lượt xem
  • 1 Đã trả lời
  • 0 Bình chọn